Turné gjennom Norge

Gud signe vårt dyre fedreland

En reise gjennom Norges historie i toner ord og bilder, sett med troens øyne.

Bidragsytere

ARILD STAV

Arild Stav med flere gir oss en smakebit av noen av vår histories viktigste salmer og sanger.

HÅVARD SAND

Håvard Sand tar oss med gjennom historien ut ifra boken Drømmen om Norge.

ALV MAGNUS

Alv Magnus deler fra Hans Nielsen Hauges liv og virke.

ANETTE MORTESEN

Anette Mortensen er lovsangsleder og er med i lederskapet Oase.

Turneen vil besøke følgene steder

Eidsvoll

Eidsvoll kirke
12. april 2023, kl 19.00

Kontakt: Per-Stian Bye

Porsgrunn

Evangeliehuset
13. april 2023, kl 19.00

Kontakt: Turid Norli

Fredrikstad

Filadelfia Fredrikstad
15. april 2023, kl 19.00

Kontakt: Anette Mortensen

Oslo

Søndre Skøyen Kapell
17. april 2023, kl 19.00

Kontakt: Eivind Arnevåg

Kristiansand

Filadeflia Kristiansand
19. april 2023, kl 19.30

Kontakt: Wenche Egeland

Karmøy

Troens Ord
20. april 2023, kl 19.00

Kontakt: Birger Wroldsen

Moster

Salem Moster
21. april 2023, kl 19.00

Kontakt: Jakob Vedøy

Bergen

Credokirken
22. april 2023, kl 19.00

Kontakt: Håvard Sand

Stiklestad

Stiklestad kirke
29. april 2023, kl 19.00

Kontakt: Øyvind Hovset

Hamar

Hamardomen
8. mai 2023, kl 19.00

Kontakt: Håvard Sand

Bakgrunn

SELJA

Selja

«Du (Gud) sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.»

Hva om Norges historie begynte med en drøm som forutsa at Gud skulle komme til vår nasjon? Og at bønnen om lysets komme er skrevet inn i vårt første lovverk, og at denne profetiske historien er fortalt gjennom vår fedrelandssalme «Gud signe vårt dyre fedreland»?
Bli med på en spennende og fantastisk reise gjennom vår nasjons historie i ord, toner og bilder. Vi drar tilbake til våre åndelige røtter på øya Selja der alt kan ha startet. Vi vil også se at vi som nasjon ikke ble kristnet med sverd, men at det derimot var lysets komme som brøt mørket over vårt land slik vår fedrelandssalme uttrykker det: «Du (Gud) sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.» Med dette bakteppet reiser vi gjennom historien frem til vår egen tid, og igjen ber vi om at Guds lys skal strømme over vårt land.

Turneen vil først og fremst gå til steder som har hatt en viktig historisk og åndelig betydning for vårt land.

Nasjonale arrangører i tillegg til lokale menigheter:

Ungdom i Oppdrag, Kvinner i Nettverk, Oase, Nettverk for Menn, Nasjonalt Bønneråd, Proklamedia og lokale menigheter.

BECOME OUR PARTNER

Self-Publishing And Book Printing

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even.

Mauris aliquet

Coming Soon

There are many variations of passages of lorem ipsum available.